Chiny Maszyna do formowania płatwi CZ Purlin producent

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, jakość Chiny Tajwan, cena w Chinach kontynentalnych.

Aktualności

May 26, 2020

Projekt maszyny CZ Purlin

Do you know why the London Olympic stadium is so beautiful and unique? Czy wiesz, dlaczego stadion olimpijski w Londynie jest tak piękny i wyjątkowy? Because it used a large number of CZ steel structures and stand seam roof panel, widely used in steel structure building wall beam, it can be combined into a lightweight frame, bracket and other building components. Ponieważ zastosował dużą liczbę konstrukcji stalowych CZ i panel dachowy z rąbkiem stojącym, szeroko stosowany w belkach ściennych do konstrukcji stalowych, można go połączyć w lekką ramę, wspornik i inne elementy budowlane. It can be widely used in village, hotel, exhibition, vocation vallage, family construction and outdoor decorate. Może być szeroko stosowany w wiosce, hotelu, na wystawie, w domu powołań, budownictwie rodzinnym i dekoracjach zewnętrznych.

Nasza płatwiarka CZ naszej firmy ma mocną strukturę, klasyczny wygląd i wdzięk.

najnowsze wiadomości o firmie Projekt maszyny CZ Purlin  0

Szczegóły kontaktu